Jak najít práci po internetu

Úřad práce

Úřad práce a jeho činnost je řízena Ministerstvem práce a sociálních věcí. Příslušnost každého občana je v souvislosti s úřadem platná na základě trvalého bydliště a pochopitelně tak i státní příslušností – občané cizích států nemohou být hlášeni na úřadech v České republice, pokud nejsou trvalými občany naší země.

Hlavní činností úřadu práce je zprostředkování a zajištění pracovní činnosti všem zájemcům o zaměstnání. Mimo jiné ale poskytuje i poradenství v oblasti nezaměstnanosti, poskytuje informační služby a jiné přímé služby nebo zajišťuje příspěvky a vyplácí podporu v nezaměstnanosti hlášené osoby.

Nutno zmínit, že do evidence mohou být zařazeni jen ti občané, kteří jsou trvale bez práce nebo o ni právě přišli, ženy, které přicházejí k evidenci po mateřské dovolené, absolventi vysokých nebo středních škol.

Úřad práce zajišťuje i evidenci pro muže, kteří právě ukončili vojenskou službu nebo civilní službu. Výjimkou ale nejsou ani osoby, které mají zaměstnání, ale jejich trvalá pracovní doba je kratší, než stanovuje standard pro pracovní dobu a měsíční výdělek. Každý uchazeč o práci tedy může být veden v evidenci úřadu práce, je ale třeba si uvědomit, že evidence jednotlivých uchazečů je možné ukončit  a to hned z několika opodstatněných důvodů:

  • s nástupem do nového zaměstnání 
  • s nástupem do výkonu trestu ve vězení 
  • úmrtím evidovaného 
  • podáním dobrovolného vyřazení uchazeče z evidence

Zákonem je stanoveno ještě několik dalších důvodů, kdy jsou uchazeči z evidence úřadu práce vyřazeni. Jedná se například o výkon nelegální práce, pokud uchazeč odmítne opakovaně nastoupit do zaměstnání nebo pokud uchazeč ustavičně neplní veškeré podmínky, ke kterým se s nástupem do evidence zavázal.

Mohlo by Vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Úřady a zákony a označen , , , . Záložka je zde.

Comments are closed.