Jak najít práci po internetu

Příplatek za práci v noci

Zaměstnavatel může v mnoha případech nařídit svému zaměstnanci práci během nočních hodin. Vzhledem k tomu, že práce v noci není obvyklá a velmi výrazně zasahuje do běžného života dané osoby, náleží zaměstnanci finanční odměna. Za práci v nočních hodinách náleží zaměstnanci příplatek v minimální výši 20% průměrného výdělku. Výši příplatku ale zpravidla kolektivní smlouva, která zavazuje zaměstnance i zaměstnavatele k plnění svých povinností a to nejen v souvislosti s finanční odměnou, ale i samotným výkonem práce. Obdobně je to i v souvislosti s příplatky za práci v sobotu nebo neděli. Za práci přesčas by navíc zaměstnavatel měl nabídnout zaměstnanci náhradní volno.

Výjimečně má možnost zaměstnavatel nařídit zaměstnanci, aby pracoval přesčas. Prací přesčas se rozumí doba, která neodpovídá standardní denní pracovní době a není předem zahrnuta do jeho směn. Zaměstnanci v tomto případě rovněž náleží odměna za přesčas a to minimálně ve výši 25% průměrného výdělku. Případně je možné nabídnout zaměstnanci náhradní volno, na konkrétním dni je ale nutné se vzájemně dohodnout. Pokud jde o práci v noci, tím se rozumí doba mezi 22:00 do 6:00. Začíná-li směna v neděli ve 22:00 a končí tak v pondělí v 6:00, směna je automaticky brána jako nedělní směna a zaměstnanci tak přísluší příplatek za práci o víkendu.

Zákonem jsou stanoveny i případy, kdy je zaměstnanec převeden na zcela jinou práci, která nesouvisí s jeho pracovní pozicí. I v tomto případě náleží zaměstnanci příplatek ke mzdě.

Mohlo by Vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Nabídky práce v ČR a označen , , , . Záložka je zde.

Comments are closed.