Jak najít práci po internetu

Měsíční archív: Prosinec 2014

Úřad práce

Úřad práce a jeho činnost je řízena Ministerstvem práce a sociálních věcí. Příslušnost každého občana je v souvislosti s úřadem platná na základě trvalého bydliště a pochopitelně tak i státní příslušností – občané cizích států nemohou být hlášeni na úřadech v České republice, pokud nejsou trvalými občany naší země.

Hlavní činností úřadu práce je zprostředkování a zajištění pracovní činnosti všem zájemcům o zaměstnání. Mimo jiné ale poskytuje i poradenství v oblasti nezaměstnanosti, poskytuje informační služby a jiné přímé služby nebo zajišťuje příspěvky a vyplácí podporu v nezaměstnanosti hlášené osoby.

Nutno zmínit, že do evidence mohou být zařazeni jen ti občané, kteří jsou trvale bez práce nebo o ni právě přišli, ženy, které přicházejí k evidenci po mateřské dovolené, absolventi vysokých nebo středních škol.

Úřad práce zajišťuje i evidenci pro muže, kteří právě ukončili vojenskou službu nebo civilní službu. Výjimkou ale nejsou ani osoby, které mají zaměstnání, ale jejich trvalá pracovní doba je kratší, než stanovuje standard pro pracovní dobu a měsíční výdělek. Každý uchazeč o práci tedy může být veden v evidenci úřadu práce, je ale třeba si uvědomit, že evidence jednotlivých uchazečů je možné ukončit  a to hned z několika opodstatněných důvodů:

 • s nástupem do nového zaměstnání 
 • s nástupem do výkonu trestu ve vězení 
 • úmrtím evidovaného 
 • podáním dobrovolného vyřazení uchazeče z evidence

Zákonem je stanoveno ještě několik dalších důvodů, kdy jsou uchazeči z evidence úřadu práce vyřazeni. Jedná se například o výkon nelegální práce, pokud uchazeč odmítne opakovaně nastoupit do zaměstnání nebo pokud uchazeč ustavičně neplní veškeré podmínky, ke kterým se s nástupem do evidence zavázal.

Vložil Úřady a zákony | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zákoník práce

Zákoník práce prošel začátkem roku 2014 velmi výraznou proměnou, která se dotkla jak zaměstnavatelů, tak i samotných zaměstnanců. Pro některé přinesla novela výhody, pro některé zase naopak nevýhody. Novela se navíc dotkla i takových zákonů, které do současné doby ani neexistovaly.

Příkladem je příslib zaměstnání, což je nově vzniklý zákon, který se prolíná nejen do zákoníku práce, ale i do nového občanského zákoníku. Jde o uzavření dohody mezi zaměstnavatelem a budoucím zaměstnancem s tím, že se dohoda vztahuje na přijetí do zaměstnání a to nejpozději do jednoho roku od uzavření smlouvy.

Dohodu lze uzavřít dokonce i ústně, pokud jedna nebo druhá strana podmínek, ke kterým se zavázala, nedostojí, lze se v tomto případě obrátit na patřičný soud.

Ačkoli to tak možná na první pohled nevypadá, novela občanského zákoníku a zákoníku práce spolu velmi široce souvisí. Jasně je totiž napsáno, že zákoník práce se zaměřuje ve svém znění na zákony spojené s povinnostmi zaměstnavatele a zaměstnance, jejich právy a na pracovní poměr. Pokud ale zákoník práce některou problematiku neobsahuje, řeší ji občanský zákoník. Celkově se změny v zákoníku práce dotkly zejména výše odstupného, proplacení přesčasů, stanovenou zkušební dobu, výpovědní důvody nebo konkurenční doložku či pracovní poměr na dobu určitou.

Novela zákoníku práce vymezuje následující: 

 • pracovní poměr a živnosti 
 • práce vykonávané mimo pracovní poměr 
 • odpovědnost za škodu vzniklou v pracovní době 
 • druhem a vznikem pracovních poměrů 
 • změny v pracovních poměrech 
 • vymezuje subjekty pracovního práva 
 • ukončení pracovních poměrů 
Vložil Úřady a zákony | Štítek , , , | Zanechat komentář

Práce v Německu ihned

Zajímáte se o nabídky práce v Německu? Nebo stojíte jen o letní brigádu, abyste se na chvíli osamostatnili a navíc si podstatně zlepšili své jazykové znalosti? Nabídka práce a brigád v Německu je poměrně obsáhlá a budete-li intenzivně hledat, rozhodně nepřijdete zkrátka. Největší zájem je v Německu o manuálně zručné pracovníky, například v oblasti stavebnictví, řemeslné výroby a dalších obdobných oborů. Pokud se ale zajímáte o letní brigádu, zaměřte se hlavně na nabídky z restauračních zařízení a hotelnictví. Ačkoli o práci servírek, pokojských, kuchařů nebo manažerů podniků není nouze během celého roku, v letních měsících zájem značně stoupá a poptávka po vhodných zaměstnancích je daleko vyšší.

Na škodu ale nejsou ani pomocné práce například v zemědělství, nemocničních zařízení nebo stavebnictví. 

Zapátráte-li v nabídkách na zaměstnání v Německu pořádně, zajisté si nemůžete nevšimnout velmi rozsáhlé inzerce a poptávky po pečovatelkách. Němci jen velmi zřídka umisťují své blízké do domů pro seniory nebo do domů s pečovatelskou službou. Nejenže je tato forma poskytnutí péče v Německu velmi drahá, ale rodiny chtějí mít své nejbližší doma. Zvyšuje se tak poptávka po kvalifikovaných a zkušených pečovatelkách, které jsou schopné zajistit péči nejen starší osobě, ale během dne se i stihnout postarat o chod domácnosti. Tato forma práce je velmi oblíbená a to hlavně z toho důvodu, že je poměrně dobře finančně ohodnocená, ubytování je zajištěno přímo u rodiny v domě a hrazeno je za vás i veškeré pojištění. Náklady na život jsou buď zahrnuty v ceně, nebo vám je rodina sráží z vašeho dohodnutého a přislíbeného příjmu. Některé rodiny kvalifikaci v oboru zdravotnictví vyžadují, některé naopak upřednostňují osobní zkušenosti, které jsou ve většině případů na prvním místě.

Vložil Práce v Evropě | Štítek , , , | Zanechat komentář