Pracovní servery a portály

Jak najít práci po internetu

Úřad práce

Úřad práce a jeho činnost je řízena Ministerstvem práce a sociálních věcí. Příslušnost každého občana je v souvislosti s úřadem platná na základě trvalého bydliště a pochopitelně tak i státní příslušností – občané cizích států nemohou být hlášeni na úřadech v České republice, pokud nejsou trvalými občany naší země.

Hlavní činností úřadu práce je zprostředkování a zajištění pracovní činnosti všem zájemcům o zaměstnání. Mimo jiné ale poskytuje i poradenství v oblasti nezaměstnanosti, poskytuje informační služby a jiné přímé služby nebo zajišťuje příspěvky a vyplácí podporu v nezaměstnanosti hlášené osoby.

Nutno zmínit, že do evidence mohou být zařazeni jen ti občané, kteří jsou trvale bez práce nebo o ni právě přišli, ženy, které přicházejí k evidenci po mateřské dovolené, absolventi vysokých nebo středních škol.

Úřad práce zajišťuje i evidenci pro muže, kteří právě ukončili vojenskou službu nebo civilní službu. Výjimkou ale nejsou ani osoby, které mají zaměstnání, ale jejich trvalá pracovní doba je kratší, než stanovuje standard pro pracovní dobu a měsíční výdělek. Každý uchazeč o práci tedy může být veden v evidenci úřadu práce, je ale třeba si uvědomit, že evidence jednotlivých uchazečů je možné ukončit  a to hned z několika opodstatněných důvodů:

 • s nástupem do nového zaměstnání 
 • s nástupem do výkonu trestu ve vězení 
 • úmrtím evidovaného 
 • podáním dobrovolného vyřazení uchazeče z evidence

Zákonem je stanoveno ještě několik dalších důvodů, kdy jsou uchazeči z evidence úřadu práce vyřazeni. Jedná se například o výkon nelegální práce, pokud uchazeč odmítne opakovaně nastoupit do zaměstnání nebo pokud uchazeč ustavičně neplní veškeré podmínky, ke kterým se s nástupem do evidence zavázal.

Vložil Úřady a zákony | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zákoník práce

Zákoník práce prošel začátkem roku 2014 velmi výraznou proměnou, která se dotkla jak zaměstnavatelů, tak i samotných zaměstnanců. Pro některé přinesla novela výhody, pro některé zase naopak nevýhody. Novela se navíc dotkla i takových zákonů, které do současné doby ani neexistovaly.

Příkladem je příslib zaměstnání, což je nově vzniklý zákon, který se prolíná nejen do zákoníku práce, ale i do nového občanského zákoníku. Jde o uzavření dohody mezi zaměstnavatelem a budoucím zaměstnancem s tím, že se dohoda vztahuje na přijetí do zaměstnání a to nejpozději do jednoho roku od uzavření smlouvy.

Dohodu lze uzavřít dokonce i ústně, pokud jedna nebo druhá strana podmínek, ke kterým se zavázala, nedostojí, lze se v tomto případě obrátit na patřičný soud.

Ačkoli to tak možná na první pohled nevypadá, novela občanského zákoníku a zákoníku práce spolu velmi široce souvisí. Jasně je totiž napsáno, že zákoník práce se zaměřuje ve svém znění na zákony spojené s povinnostmi zaměstnavatele a zaměstnance, jejich právy a na pracovní poměr. Pokud ale zákoník práce některou problematiku neobsahuje, řeší ji občanský zákoník. Celkově se změny v zákoníku práce dotkly zejména výše odstupného, proplacení přesčasů, stanovenou zkušební dobu, výpovědní důvody nebo konkurenční doložku či pracovní poměr na dobu určitou.

Novela zákoníku práce vymezuje následující: 

 • pracovní poměr a živnosti 
 • práce vykonávané mimo pracovní poměr 
 • odpovědnost za škodu vzniklou v pracovní době 
 • druhem a vznikem pracovních poměrů 
 • změny v pracovních poměrech 
 • vymezuje subjekty pracovního práva 
 • ukončení pracovních poměrů 
Vložil Úřady a zákony | Štítek , , , | Zanechat komentář

Práce v Německu ihned

Zajímáte se o nabídky práce v Německu? Nebo stojíte jen o letní brigádu, abyste se na chvíli osamostatnili a navíc si podstatně zlepšili své jazykové znalosti? Nabídka práce a brigád v Německu je poměrně obsáhlá a budete-li intenzivně hledat, rozhodně nepřijdete zkrátka. Největší zájem je v Německu o manuálně zručné pracovníky, například v oblasti stavebnictví, řemeslné výroby a dalších obdobných oborů. Pokud se ale zajímáte o letní brigádu, zaměřte se hlavně na nabídky z restauračních zařízení a hotelnictví. Ačkoli o práci servírek, pokojských, kuchařů nebo manažerů podniků není nouze během celého roku, v letních měsících zájem značně stoupá a poptávka po vhodných zaměstnancích je daleko vyšší.

Na škodu ale nejsou ani pomocné práce například v zemědělství, nemocničních zařízení nebo stavebnictví. 

Zapátráte-li v nabídkách na zaměstnání v Německu pořádně, zajisté si nemůžete nevšimnout velmi rozsáhlé inzerce a poptávky po pečovatelkách. Němci jen velmi zřídka umisťují své blízké do domů pro seniory nebo do domů s pečovatelskou službou. Nejenže je tato forma poskytnutí péče v Německu velmi drahá, ale rodiny chtějí mít své nejbližší doma. Zvyšuje se tak poptávka po kvalifikovaných a zkušených pečovatelkách, které jsou schopné zajistit péči nejen starší osobě, ale během dne se i stihnout postarat o chod domácnosti. Tato forma práce je velmi oblíbená a to hlavně z toho důvodu, že je poměrně dobře finančně ohodnocená, ubytování je zajištěno přímo u rodiny v domě a hrazeno je za vás i veškeré pojištění. Náklady na život jsou buď zahrnuty v ceně, nebo vám je rodina sráží z vašeho dohodnutého a přislíbeného příjmu. Některé rodiny kvalifikaci v oboru zdravotnictví vyžadují, některé naopak upřednostňují osobní zkušenosti, které jsou ve většině případů na prvním místě.

Vložil Práce v Evropě | Štítek , , , | Zanechat komentář

Práce v Německu bez němčiny

Německo má stále dostatek volných pracovních míst. V současné době navíc v Německu pracuje několik tisíc Čechů, kteří buď za prací dojíždějí, nebo se rovnou v Německu s rodinami usadili. Bez znalosti němčiny se v některých oborech rozhodně neuplatníte, ale není nemožné, že práci dřív nebo později najdete. Jak ji ale hledat a to i bez znalosti jazyka? Poradíme vám!

Pokud němčinu neovládáte ani v nejmenší, rovnou vynechejte hledání takových pracovních pozic, kde je nutné komunikovat s lidmi. Vyhněte se tak oborům, kde je nutná odborná kvalifikace, raději se zaměřte na manuální práci na stavbách.

Bez znalosti jazyka práci získáte daleko hůř, navíc si budete muset nechat vypracovat životopis v němčině a případně i překladatele, až dojde na komunikaci se zaměstnavatelem. Dejte si proto záležet na tom, abyste nějaké základy jazyka měli. A to minimálně v takovém rozsahu, abyste se dokázali na základních věcech dohodnout s kýmkoli.

Ideálním způsobem hledání práce je, pokud oslovíte přímo konkrétního zaměstnavatele s tím, že máte zájem o danou pozici. Nezapomínejte, že veškeré dokumenty, jako je životopis nebo motivační dopis, který je ale vyžadován jen zřídka, nutné zasílat v němčině. Jde-li o práce, kde je vyžadováno konkrétní odborné vzdělání nebo kvalifikace, rovněž budete muset veškeré dokumenty zaměstnavateli předem odeslat. Opět v němčině a úředně ověřené. Ideální způsob, jak si otevřete dveře do nového zaměstnání přímo v Německu je, pokud sami navrhnete libovolný termín pro osobní pohovor. Projevíte tak nejen zájem o danou pracovní pozici, ale i své odhodlání a flexibilitu a spolehlivost.

Pokud se rovnou stěhujete z České republiky do Německa za prací, nezapomeňte se informovat o tom, jak je to s hrazení pravidelných částek na veškeré pojistné. I takové drobnosti je totiž nutné vyřídit předtím, než opustíte rodnou zemi.

Vložil Práce a brigáda v Německu | Štítek , , , | Zanechat komentář

Práce v Rakousku aktuální nabídka

Najít dobrou práci v Rakousku není tak složité, jako tomu bylo například před lety. Zejména pokud jde o osoby, které jsou ve svém oboru kvalifikované, uplatnění ale najdou i ti, kteří vykonávají manuální činnost – zedníci, konstruktéři, obkladači a další. Velký zájem je ale i o odborníky, jako jsou například oční optici, lékaři nebo zdravotní sestry nebo specialisté v informačních technologiích. Téměř každý zaměstnavatel v Rakousku ale vyžaduje, aby mu zaměstnanec doložil doklad buď o odborném vzdělání, absolvovaném kurzu či další kvalifikaci. Tiskopisy a doklady je pochopitelně nutné doložit v odpovídajícím jazyce a musí být ověřeny úředně.

Občané EU nemusí žádat o povolení k pobytu, pokud se v Rakousku budou zdržovat méně jak tři měsíce. Doba strávené déle jak při měsíce, ať už za účelem práce nebo brigády, podléhá ohlášení se na patřičném úřadu v Rakousku, kde bude uděleno povolení k pobytu. Díky tomuto povolení se občané České republiky mohou usadit prakticky kdekoli na území Rakouska.

Jde-li o minimální mzdu, ta v Rakousku není stanovena, ale výše finanční odměny za vykonanou práci se odráží od toho, co je napsáno ve smlouvě. Zaměstnavatel spolu se zaměstnancem mohou mimo jiné uzavřít smlouvu i v ústní podobě s tím, že zaměstnavatel následně vydá zaměstnanci speciální kartu, která dokazuje, že daná osoba pracuje na území Rakouska – nutno předkládat na některých úřadech při pobytu delším jak tři měsíce.

Aktuální nabídka práce v Rakousku je poměrně rozsáhlá. Ideální je hledat v inzerátech na internetu nebo v místních novinách, které se inzerci práci věnují ve velké míře. Efektivní mohou být i personální agentury, kterých je v Rakousku dostatek. Jejich prostřednictvím je možné najít vyhovující zaměstnání, ale i krátkodobou brigádu.

Vložil Nabídka práce | Štítek , , , | Zanechat komentář

Práce v USA

Poptávka po práci v USA stále roste a to i v dnešní době, kdy není kurz dolaru tak výhodný jako v minulosti a ještě před odletem je třeba absolvovat martyrium na úřadech v souvislosti s vízem do USA. Práce a pobyt v USA přináší každému jedinci řadu nových zkušeností a to nejen z hlediska jazykových znalostí, ale i například poznání jiné kultury, která u nás není obvyklá.

Získat práci v USA není snadné, ostatně tak jako je tomu v každé jiné zemi, ale i tak se vám to může celkem brzy podařit, pokud budete intenzivně hledat. A nechcete-li hledat sami, je vhodné se obrátit na personální agentury, které v USA působí. 

Získání víza není ani zdaleka tak složité, jako je tomu u některých jiných zemí, například víza do Kanady je daleko složitější získat. Tak jako tak očekávejte hned několik kroků k tomu, aby vám bylo vízum uděleno. V první řadě je nutné vyplnit online formulář na internetových stránkách americké ambasády. Na základě tohoto vyplněného a elektronicky odeslaného formuláře budete pozváni k osobní návštěvě přímo na velvyslanectví. Zde vás ale čeká o něco náročnější příprava, k ruce totiž budete muset mít hned několik dokumentů, bez kterých nebude vízum uděleno. Pas, alespoň dvě průkazové fotografie, peníze na uhrazení víza, a pokud jste již v minulosti měli vízum do USA, vezměte si jej s sebou. Další doklady, které budete muset mít u sebe, se odrážejí hlavně od toho, na jak dlouhou dobu hodláte do USA vycestovat. Nevyhnete se ale výpisu z vašeho bankovního účtu, předložení daňového přiznání nebo potvrzení od zaměstnavatele v USA, který se zavazuje, že vás po příjezdu přijme na danou pozici. O správnosti víza se můžete poradit nejen se svým budoucím zaměstnavatelem, ale i na samotném velvyslanectví předtím, než vyplníte online formulář.

Vložil Práce v oboru | Štítek , , , | Zanechat komentář

Práce v Kanadě

V posledních letech se stala Kanada pro Čechy velmi atraktivní a to zejména z hlediska možností práce. Práce se dá v Kanadě najít hlavně ve velkých městech, kterých je zde hned několik. Mezi nejoblíbenější patří bezpochyby Montreal, Vancouver nebo Ottawa, kde je nabídka volných pracovních míst obrovská.

To ale ani zdaleka neznamená, že každý zde najde uplatnění v oboru, ve kterém by chtěl pracovat a má zkušenosti. Vždy se obecně doporučuje, aby každý, kdo do Kanady cestuje za prací, měl dopředu i práci jistou. Náklady na život nejsou ani zdaleka srovnatelné s Českou republikou a tak by se vám mohl pobyt pěkně prodražit.

V České republice si navíc před odletem budete muset vyřídit vízum, které každého cizince opravňuje k vykonávání práce v Kanadě.

Získat vízum ale rozhodně není jen tak, podmínky jsou přísné. Ačkoli vízum získáváte v České republice, Kanada ještě posuzuje, zda jste oprávněni zde provozovat činnost a pracovat. Optimální je, pokud máte již zaměstnavatele v Kanadě, který vám práci přislíbí. V takovém případě je získání víza daleko snadnější. Jak ale hledat práci v Kanadě, aniž by vám hledání zabralo minimum času? Nejlepším řešením je obrátit se na personální agentury, které provozují svou činnost přímo v Kanadě. Nutno zmínit, že při komunikaci s agenturou nebo dokonce s konkrétním zaměstnavatelem neuspějete v případě, že nemáte žádné jazykové znalosti. Na místě jsou pochopitelně i personální agentury působící u nás, které za vás vyřídí dokonce i případná víza, je to ale ve většině případů běh na dlouhou trať.

Agentury působící přímo v místě vašeho budoucího pobytu mají informace z první ruky a navíc v zahraničí je ve většině případů zvykem, že zadávají požadavky na vyhledání konkrétního zaměstnance právě personální agentuře.

Vložil Práce v oboru | Štítek , , , | Zanechat komentář

Práce ve Švýcarsku

Obáváte se práce ve Švýcarsku? Máte pocit, že v tak vyspělé zemi se rozhodně nemůžete uplatnit? Opak je pravdou. O Švýcarsku je obecně známo, že patří k nejvyspělejším zemím a navíc se zde domluvíte hned několika jazyky. Ačkoli Švýcarsko není členem EU, pro občany pocházejících ze zemí EU platí poměrně výhodné podmínky v rámci pobytu a volném pobytu osob z cizích států. Poměrně příznivé podmínky platí pro občany České republiky v případě, že chcete po Švýcarsku cestovat.

Chcete-li totiž ve Švýcarsku strávit méně než tři měsíce, nemusíte se přihlašovat na žádném úřadě. Cestujete-li ale do Švýcarska za prací, ještě před podpisem smlouvy je nutné přihlásit se na cizinecké policii. Předtím ale zaměstnavatel sám zjišťuje na cizinecké policii, zda bude povolení bez problémů vydáno a český občan se tak bude moct legálně zdržovat v zemi.

Pokud jde o nabídku zaměstnání ve Švýcarsku, je poměrně bohatá a uplatnění zde najdete prakticky v jakémkoli oboru. Ať už hodláte do Švýcarska vycestovat za prací instalatéra, pracovníka v restauračním zařízení, informačních technologiích nebo snad jako pracovník v kovoprůmyslu či zemědělství, o práci zde není nouze a zajisté si najdete uplatnění. Nutno ale zmínit, že cestovat do Švýcarska se vyplatí jen v tom případě, že již v zemi máte práci jistou a rozhodně nespoléhejte na štěstí, že ji najdete až na místě. Jednak by se vám to nemuselo podařit, navíc náklady na běžný život jsou zde poměrně vysoké. Ideálním způsobem, jak si ve Švýcarsku najít práce, je obrátit se přímo na některé konkrétní firmy a oslovit je v rámci některé volné pracovní pozice. Nezapomínejte, že ve Švýcarsku se bez znalosti cizího jazyka rozhodně neobejdete a na trhu práce se zde bez znalostí neuplatníte!

Vložil Práce v oboru | Štítek , , , | Zanechat komentář

Práce v zemědělství

O práci v zemědělství je v poslední době velký zájem. To ale neplatí v případě, že mluvíme o České republice. Zpravidla se velké množství zájemců ozývá zejména na inzeráty, které nabízejí práci v zemědělství v zahraničí. Práce v zemědělství totiž nezahrnuje jen starání se o dobytek, ale zejména sběr ovoce, zeleniny nebo zpracování různých potravin včetně naplnění farmářských balíčků. Sběr ovoce v zahraničí je poměrně oblíbenou činností studentů, kteří na letní prázdniny shánějí brigádu v zahraničí. Na výběr máte slunné Řecko nebo Španělsko, na škodu ale rozhodně není ani poměrně deštivé Irsko, kde ale sběr ovoce není na místě.

Do Irska můžete vyrazit například jak au-pair nebo jako pracovník v některém restauračním zařízení. Práce na farmě v zahraničí má pochopitelně svá pro a taky proti. Jedete-li pracovat do zahraničí na méně než tři měsíce, nemusíte předem vyřizovat povolení k pobytu nebo uplatňovat odvody z příjmu v zahraničí. Sběr ovoce má pro mnohé zájemce tu výhodu, že si ve většině případů nemusí předem shánět ubytování. Ubytovací jednotky jsou k dispozici přímo na farmách, do práce to tak budete mít jen pár kroků, ale ani v tomto případě není nic zadarmo. Zaměstnavatel, provozovatel farmy, vám z vašeho platu bude srážet náklady na ubytování, energie a případně i jídlo, budete-li se u něj i stravovat.

Práce na farmách v zahraničí většinou není řízena pevnou pracovní dobou, na klasických osm hodin proto rovnou zapomeňte – maximálně můžete být mile překvapeni.

Práce na farmách navíc vyžaduje i odolnost vůči práci v terénu, nepříznivém počasí, které opravdu může někdy pořádně potrápit. Některé plodiny navíc často rostou ve sklenících, je tedy třeba se připravit i na nesnesitelné dusno.

Vložil Práce v Evropě | Štítek , , , | Zanechat komentář

Nabídka práce v zahraničí

Práce v zahraničí je vynikající příležitostí, jak získat celou řadu zkušeností a to jak ze strany jazykových znalostí, tak i případného osamostatnění a poznání cizích měst a zemí. Hledání práce v zahraničí není ale ani zdaleka jednoduché. Takže, kde začít a jak nejlépe hledat práci v zahraničí? Poradíme vám!

V první řadě je nutné, abyste si ujasnili, na jak dlouhou dobu hodláte do zahraničí za prací vycestovat. Jinde totiž budete hledat brigádu na letní prázdniny, jinak zase stálou práci třeba na celý rok.

Nabídka práce v zahraničí je poměrně rozsáhlá, ale od doby pobytu se bude odrážet nejen samotné hledání, ale i následné vyřizování povolení k pobytu a jiných úředních dokumentů. Tak jako tak máte hned několik možností, jak práci v zahraničí hledat, aby bylo vaše hledání úspěšné a vám prospěšné.

Pokud nejste dobrodruzi, rovnou můžete zapomenout na hledání práce přímo v zahraničí, takže jak se říká naslepo. V takovém případě je navíc nutné mít víc peněz při sobě pro případ, že nějakou dobu práci ani nenajdete a budete si tak muset hradit ubytování i stravování z vlastních úspor a bez možnosti stálého výdělku. Jestli ale nechcete mít s hledáním práce starosti, máte možnost obrátit se přímo na některé personální agentury v zahraničí. Zprostředkování práce, kterou si sami vyberete, je jejich hlavní činností a nezapomínejte, že za zprostředkování práce neplatíte žádné poplatky vy, ale pouze zaměstnavatel, který zadal požadavek na vyhledání adekvátního zaměstnance. Nejenže vám tak odpadají případné náklady, ale zejména starosti spojené nejen s hledáním práce, ale i například s vyřizováním pracovního povolení či dalších dokumentů.

Vložil Práce v Evropě | Štítek , , , | Zanechat komentář